MB-45

 

MB-45

 
 

MB-45 je moderní hliníkový systém, který slouží k vyhotovení dílů vnitřní a venkovní architektonické zástavby, která nevyžaduje termickou izolaci tzn. různé druhy dělících stěn, oken a dveří, ručně i automaticky posuvné dveře, kyvadlové dveře, pokladní přepážky, výkladní skříně, vitríny a prostorové konstrukce.

Konstrukční hloubka profilů okna MB 45 je: 45mm (zárubeň), 54mm (křídlo). U dveří profilů MB 45 je tato hloubka shodná.

Takovéto hloubky profilů křídla a zárubně vytvoří jednolitou rovinu z venkovní strany po uzavření (v případě okna) a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně (v případě dveří). Tvar profilů dovoluje získat protažené a zároveň odolné konstrukce oken a dveří. Důležitou vlastností systému MB-45 je možnost ohýbání profilů, mj. zárubní, křídel a příček. To umožňuje zhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Těsnost je zajištěna využitím speciálních těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, které zaručují i při dlouhodobém provozu odolnost proti stárnutí.

Charakteristickou vlastností systému je jeho přesná návaznost na okno-dveřní systém MB-45D, MB-45F, MB-45FD, . Univerzálnost a přitažlivost systému umožňuje vysokou variabilitu řešení v případě různých konstrukčních detailů. Například utěsnění dolního křídla dveří, těsnění posuvných a kyvadlových dveří, tvaru zasklívacích lišt nebo tvaru a výšky dveřních práhů.

Systém umožňuje využívat skleněné tabule o tloušťce od 2mm do 35mm v křídlech oken, a také od 2mm do 26mm ve fixních oknech a křídlech dveří.