MB-60

 

MB-60

 

 
 

MB-60 je moderní hliníkový systém, který se užívá k vyhotovení náročných termických izolací a akustických částí architektonické venkovní zástavby. Například pro různé druhy oken, dveří, výkladních skříň nebo prostorových konstrukcí.

Profily systému MB-60 mají tříkomorovou stavbu. Konstrukční hloubka profilů okna MB-60 činí 60mm (zárubeň), 69mm (křídlo), a dveří MB-60 činí 60 mm (zárubeň a křídlo). Takovéto přijaté hloubky profilů křídla a zárubně vytvoří jednolitou rovinu z venkovní strany po uzavření v případě okna, a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně v případě dveří. Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Existuje možnost ohýbání profilů, mj. zárubní, křídel a příček, díky čemuž je možné vyhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí.

Systém MB-60 je charakteristický nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U, protože je zde využito termických vložek a těsnění. Profily systému MB-60 splňují termické požadavky pro materiálové skupiny 2.1 v případě oken a 2.2 v případě dveří dle DIN 4108. V systému MB-60 jsou použity profilované termické vložky ve tvaru „omega“ o šíři 24 (okna) a 14 (dveře) mm z polyamidu zesíleného skleněným vláknem. Tvar vložek zvětšuje pevnost profilů ve vztahu k plochým vložkám a rovněž usnadňuje odvodnění profilu. Díky tomu je zajištěna správná termická izolace v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Těsnění z EPDM zaručuje dobrou termickou izolaci křídel dveří, a také nepropustnost průniku vody a vzduchu.

Charakteristickou vlastností systému MB-60 je jeho přesná návaznost na okno-dveřní systém  Přijetí takového konstrukčního předpokladu dovoluje získat a použít mnoho kompatibilních dílů v těchto systémech jako společných zasklívací lišt, rohovníků, těsnících lišt, přimykavých těsnění, společných kování, zámků, pantů a také mnoha totožných technologických procesů jako je kolíkováni příček, lepení rohovníků apod. Jedním z výsledků tohoto sjednocení je to, že venkovní i vnitřní vzhled výrobků (převážně oken a dveří), které jsou vyhotovený v různých systémech venkovní či vnitřní zástavby, je téměř totožný.